Testrapport

BungyPump staven er en unik treningsstav med ca 20 cm innebygd suspensjon/demping , opp til 4 ,5 ,6 eller 10-kilos motstand. Fordi stavene er produsert med forskjellig innebygd motstand og det at brukeren selv kan velge hvor mye stavene trykkes ned, så kan belastningen tilpasses alle personer uansett fysisk nivå . BungyPump er perfekt for alle som ønsker å trene opp kondisjonen og samtidig få en effektiv styrketrening 

BungyPump of Sweden og MODO SPORTS ACADEMY har i et samarbeidsprosjekt testet gange med BungyPump treningsstaver og sammenlignet dette med gange med staver uten demping og gange uten staver.

Workout

Målet med studien var å sammenligne effekten ved å bruke BungyPump treningsstaver i forhold til vanlig gange og gange med udempede staver. Parametrene man sammenlignet var VO2max og kaloriforbruket.

Testgruppen bestod av 15 personer i alderen 21 til 57 år. Alle testpersonene utførte tre separate øvelser, 30 min gange på tredemølle ved å: 1 Gå uten staver, 2 Gå med Staver uten demping og 3 Gå med BungyPump treningsstaver. Kaloriforbruket og VO2max ble målt med Polar RS800CX og OwnCal-kaloriteller samt Cosmed VO2max testutstyr. Hvert 10 min ble stigningen på tredemøllen hevet fra 1grad i starten til 3 grader mot slutten. Hastigheten på beltet var konstant 6,5 km /t

Testresultatet viste at 30 minutter gange i 6,5 km / t med 1 - 3 graders stigning med BungyPump stavene ga en økning av kaloriforbruket på opptil 77 %, med en gjennomsnittlig økning kaloriforbruket på 48% i forhold til å gå uten staver og en gjennomsnittlig økning av kaloriforbruket på 32 % sammenlignet med Staver uten demping 

Figur 1 Gjennomsnittlig kcal-forbruk ved 30min gange i 6,5km/h og 1o-3o stigning.    

Figur1

Det gjennomsnittlige kcal forbruket Uten Staver var 233 kcal, med staver uten demping 259 kcal og med BungyPump 343 kcal (figur 1). 

 

Figur 2 Alle forsøkspersonenes kcal-forbruk ved 30min gange i 6,5km/h og 1o-3o stigning.

Figur2

Samtlige testpersoner hadde et høyere kcal forbruk når de brukte BungyPump sammenlignet med gange Uten Staver og med Staver uten demping (figur 2). 

 

Figur 3 Forsøkspersonenes maksimale kcal-forbruk ved 30min gange i 6,5km/h og 1o-3o stigning. 

Figur3

BungyPump-stavene ga en økning på kaloriforbruket. På opp til 77 % sammenlignet med vanlig gange, dette tilsvarer et forbruk på 390 kcal. Gange med staver uten demping ga en økning av kaloriforbruket på 38 % sammenlignet med vanlig gange, dette tilsvarer et forbruk på 304 kcal. Vanlig gange ga et forbruk på 220 kcal. 

 

Figur 4 VO2max ved 30min gange i 6,5km/h og 1o-3o stigning. 

Figur4

BungyPump stavene ga gjennomsnittlig 21 % høyere VO2max/l/kg sammenlignet med gange Uten Staver og 18 % høyere sammenlignet med Staver uten demping (figur 4).

Alle forsøkspersonene følte at BungyPump stavene var mest anstrengende og mest krevende for hele kroppen. Samtidig påpekte mange at det var betydelig lettere og holde et høyt tempo når man gikk med BungyPump stavene, noe som gjør at man kan gå en lengre distanse på kortere tid og dermed effektivisere treningen ytterligere.

Det ble observert at de forsøkspersonene som var synlig sterke i overkroppen, hadde en større effekt av stavene, ved å trykke stavene mere ned over lengre tid og på den måten kunde utnytte stavene bedre.

De prosentvise forskjellene i kcal forbruk og VO2max varierte betydelig mellom de ulike forsøkspersonene. Kcal -forbruket varierte mellom 5,9 % - 77,27 % for gange Uten Staver - BungyPump og 4,9 % – 70,19 % for gange med Staver urten demping - BungyPump, noe kan skyldes variasjon i teknikk og styrken i overkroppen. Variasjonene i VO2max varierte mellom 1,4 % - 46,6 % Uten Staver -BungyPump og 2,0 % – 61,3% for Staver uten demping - BungyPump

 

Konklusjon

Trening med Bungypump treningsstaver gir øket forbrenning av kalorier på opp til 77% og arbeider på høyere VO2max ved 30min gange i 6.5km/h med 1o-3o stigning sammenlignet med vanlig gange.

Dette gjør turene med BungyPump treningsstaver mer tidseffektive i forhold til vanlig gange og gange med staver uten demping. For å oppnå samme kcal-forbruk ved vanlig gange som man gjør ved en tur på 60 min med BungyPump , ville det kreves at turen forlenges til ca 90 min. Hvis det samme resultatet skal oppnås ved å gå med Staver uten demping, må man gå en tur på ca 80 min.

Til slutt bør det understrekes at dersom BungyPump - stavene skal gi ønsket, høy effekt på kcal forbruk, puls og VO2, betyr det at utøveren må gå med riktig teknikk  og trykke stavene skikkelig ned ved hvert skritt man tar. Dette for å få mest mulig utbytte av BungyPump - stavenes unike fjærende egenskap. 

Signatur