Instruktører

Oslo

Ingrid Kristiansen,  BungyPump Masterinstructor

BungyPump Hovedinstruktør, Vest-Sør- og Østlandet

E-post: ingrid@ingridkristiansen.com

Mobil: +47 95076130

http://www.ingridkristiansen.com

Oslo

Henriette Nordmoen

Sertifisert BungyPumpinstruktør

Telefon: +47 90745770

E-post: hnordmoen@gmail.com

Sandvika

Kine Storholt

Sertifisert BungyPumpinstruktør

Tren For livet

http://trenforlivet.no/

Tlf: +47 90024128

E-post:kine@trenforlivet.no  ( Selger BungyPump staver)

Elverum og Oslo

Kine Storholt

Sertifisert BungyPumpinstruktør

Tren For livet

http://trenforlivet.no/

Tlf: +47 90024128

E-post:kine@trenforlivet.no  ( Selger BungyPump staver)

Elverum og Oslo

Thor Kristian Øvergaard

Sertifisert BungyPumpinstruktør

Telefon: +47 45504113

E-post: Thor.Kristian.Overgaard@ncc.no

Leinstrand

Anne- Mari Husby Aune

BungyPump hovedinstruktør Trøndelagsfylkene , Nordland, Troms og Finnmark

Tlf: +47 902 64 995

E-post: o-aune@online.no ( Selger BungyPump staver)

Malvik

Ingeborg Grøm

Sertifisert BungyPumpinstruktør

Telefon: +47 45224434

E-post: ingegrom@gmail.com

Trondheim

Heidi Arstad

Sertifisert BungyPumpinstruktør

Telefon:+47 926 88 466

E-post: heidi.arstad@gmail.com

Trondheim

Trine Sofie Bergh

Sertifisert BungyPumpinstruktør

Balansen Helse- klinikk for ernæring

www.balansenhelse.no

Tlf: +47 915 96 610

E-post: trine@bungypump.no

Verdal

Aina Axelsson

Sertifisert BungyPumpinstruktør     

Tlf : +47 90669210

E-post: aina.axelsson@reko.org

Inderøy

Marit Knardal Nestvold

Sertifisert BungyPumpinstruktør   

Tlf: +47 98070452

E-post: maritknardal@hotmail.com

Inderøy

Eli Kristin T. Skevik

Sertifisert BungyPumpinstruktør  

Tlf: +47 46433489

E-post: eliskev@gmail.com

Levanger

Elisabeth Mikkelborg Kilvik

Sertifisert BungyPumpinstruktør

Tlf:+47 92436236

E-post: elikil@hotmail.com

Steinkjer

Sonja Salthammer

Sertifisert BungyPumpinstruktør

Tlf: +47 97668192

E- post: sonja.salthammer@ntebb.no

Ballstad

Jan Harald Wangsvik

Sertifisert BungyPumpinstruktør

Tlf: +47 90115040

E-post: janwangs@online.no

Kurs

Første instruktørkurs i Oslo ble avholdt i mai smiley Gratulerer !yes   Fra ve: Arve Kristiansen, kursleder Ingrid Kristiansen, Henriette Nordmoen,  Karen Hammer, Camilla Håvemoen, Thor Kristian Øvergaard og Marte Kristiansen


 

kurs2

 

En gjeng fornøyde og nyutdannede BungyPump instruktører fra Innherred yes

Fra venstre: Instruktør Liv Åse Evensen Krogstad, Eli-Kristin Skevik,  Sonja Salthammer, Aina Axelsson, Marit Knardal Nestvold, Elisabeth Kilvik og instruktør Anne-Mari Husby Aune

 

kurs3

Blide instruktører etter endt kurs i Trondheim

Fra venstre: Kine Storholdt, Sandvika, Anne-Mari Husby Aune, Leinstrand, Trine Sofie Bergh, Trondheim, Liv Åse Evensen Krogstad, Trondheim